Warto wiedzieć

Co powinni zrobić Rodzice, aby ułatwić Dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej:

 1. Rozmawiajcie z dzieckiem jak najwięcej, pozwalajcie mu mówić, zadawajcie pytania, udzielajcie odpowiedzi – ułatwi to dziecku wypowiadanie się na określone tematy, a także wzmocni waszą więź emocjonalną.
 2.  Poszukujcie razem odpowiedzi na trudne pytania, używajcie książek, Internetu, programów telewizyjnych – to pozwoli dziecku wypracować strategię poszukiwania wiadomości i samodzielnego uczenia się.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 3. Pozwalajcie dziecku na pomoc w drobnych czynnościach domowych typu rozpakowywanie zakupów, sortowanie prania, nakrywanie do stołu – wspomaga to rozwój klasyfikacji.
 4. Wyznaczcie dziecku prostą czynność, która będzie jego codziennym obowiązkiem – nauczy to systematyczności oraz wyzwoli poczucie obowiązku.
 5. Konsekwentnie wymagajcie, aby dziecko utrzymywało porządek w swoich rzeczach i dbało o nie – udowodniono bowiem naukowo, że porządek wokół siebie ułatwia uczenie i porządkowanie wiedzy w głowie.
 6. Zachęcajcie dziecko do inicjatywy i samodzielności – np.: pytajcie, w co się zamierza bawić, jakie ma pomysły na rozwiązanie sytuacji, które go spotykają.
 7. Wydawajcie dziecku polecenia typu wyjmij talerz z dolnej szafki i postaw go na stole – ułatwi to dziecku rozumienie stosunków przestrzennych i orientację w przestrzeni.
 8. Upewniajcie się, czy dziecko zrozumiało komunikat, jaki do niego kierujecie.
 9. Liczcie w domu, podczas spacerów, zakupów i w innych życiowych sytuacjach dosłownie wszystko.
 10. Zachęcajcie dziecko do rozszyfrowywania znaków towarowych na produktach, znaków drogowych i informacyjnych – wspomaga to rozwój operowania symbolami niezbędny do nauki czytania.
 11. Pozwalajcie na różnorodną działalność plastyczną i konstrukcyjną, pozwólcie dziecku realizować najbardziej zadziwiające pomysły (oczywiście w miarę rozsądku).
 12. Wspólnie grajcie w gry typu Chińczyk, Piotruś, Memory, oraz we własne wymyślone gry.
 13. Obserwujcie dziecko, aby wiedzieć, co lubi a czego nie lubi robić, nie zmuszajcie do nie lubianej działalności.
 14. Mówcie o swoich uczuciach, i o tym, co je wywołało i zachęcajcie do tego dziecko.
 15. Rozmawiajcie o swoich obawach związanych z gotowością szkolną dziecka a także o sukcesach w tym zakresie z nauczycielkami w grupie – pozwoli to na wypracowanie wspólnej strategii działania.
 16. Nie wyrażajcie swoich obaw związanych ze startem szkolnym waszego dziecka przy nim samym, bowiem to, co martwi rodziców martwi też dziecko.
 17. Czytajcie dziecku CODZIENNIE- to wspomaga koncentrację uwagi i rozbudza zainteresowanie czytaniem i literaturą.