Rekrutacja

Szanowni Rodzice

Uruchomienie SYSTEMU rekrutacyjnego dla rodziców  znajduje się na poniższej stronie: http://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl 

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (roczniki:  2013,2014,2015,2016) na rok szkolny 2019/2020 dokonują zapisu drogą elektroniczną. Wypełniony  wniosek o przyjęcie  dziecka ubiegającego  się o miejsce w Przedszkolu nr 413 na rok szkolny 2019/2020 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składamy  w dniach 20.02 – 08.03/19r. (piątek do godz. 16-tej) u dyrektora Przedszkola nr 413 p. Hanny Załęskiej lub upoważnionych pracowników:

Poniedziałek      15.30 – 18.00  p. Iwona Maciak-Błaszczyk

Wtorek                7:30 –   8:00  p. Iwona Maciak-Błaszczyk

Środa                   16:00 – 18:00   p. Ewa Kabańska

Czwartek             6.30 –  8:00  p. Ewa Kabańska 

Piątek                   6:30 – 8:00  p. Iwona Maciak-Błaszczyk

                             16:00 – 18:00  p. Iwona Tarnas

Wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji należy wyjaśniać z Dyrektorem Przedszkola nr 413 p. Hanną Załęską

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem i zasadami, które znajdują się na stronie: http://edukacja.warszawa.pl

DRODZY RODZICE

Przypominamy, że termin złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym mija 19 lutego (wtorek). W związku z tym prosimy o jak najszybsze dostarczenie ww. dokumentu. Poniżej zamieszczamy link, w którym znajduje się deklaracja do pobrania i wydrukowania.

Deklaracja potwierdzenia kontynuowania wychowania przedszkolnego 2019/2020

 

REKRUTACJA 2019!

SZANOWNI RODZICE

 Przypominamy o terminach rekrutacji obowiązujących na rok szkolny 2019/2020. 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 • od 13 lutego do 19 lutego (godz. 16.00) – Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

 • 20 lutego (godz. 13.00) – Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
 • od 20 lutego (godz. 13.00) do 7 marca (godz. 20.00) – Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
 • od 20 lutego (godz. 13.00) do 8 marca (godz. 16.00) – Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
 • UWAGA
  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole skazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
 • 10 kwietnia (godz. 13.00) – Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • od 10 kwietnia (godz. 13.00) do 17 kwietnia (do godz. 16.00) – Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • od 24 kwietnia (godz. 13.00) – Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Więcej informacji w poniższych plikach:

harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2019/2020

zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

lub na stronach internetowych:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents//main_inactive.action

REKRUTACJA 2018!

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, że dn. 19.06.2018r. (wtorek) o godz. 17:30 odbędzie się zebranie dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola nr 413 przy ul. Górna Droga 10 w Warszawie.
Zajęcia adaptacyjne dla naszych nowych przedszkolaków odbędą się 20.06 – 21.06.2018r. w godz. 10.00 – 12.00

 

 

Szanowni Rodzice

Rekrutacja dzieci do przedszkola na   rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna

się zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

Dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego przedszkola (roczniki  2013, 2014, 2015) etap ten rozpocznie się od dnia 02.03.2018 r. do 18.03.2018 r.

Równocześnie informujemy, że deklaracje potwierdzenia kontynuowania edukacji przedszkolnej należy składać w dniach 23.02.2018r. – 01.03.2018r. do godziny 16.00.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem i zasadami, które  znajdują się na stronie:  http://edukacja.warszawa.pl  

Linki do ogłoszeń:

DEKLARACJA POTWIERDZENIA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLU NR 413

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 413 W ROKU 2018/2019

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLU NR 413 W ROKU 2018/2019