Personel

Drogie Dzieci i Rodzice.

Nasza kadra to ludzie oddani dzieciom, z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem pozwalającym stworzyć właściwe warunki do harmonijnego i radosnego rozwoju podopiecznych placówki.

Dyrektor Przedszkola nr 413:

Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki  czuwa Dyrektor Pani Hanna Załęska, wieloletni, doświadczony  nauczyciel wychowania przedszkolnego   i wczesnoszkolnego,  osoba  kochająca dzieci i lubiana przez dzieci.

Wychowawcy:

gr. I : p. Renata Zakrzewska-Tygiel, p. Hanna Załęska, p. Bożena Kacprzyk, pomoc nauczyciela – p. Marzena Oprządek
gr. II : p. Iwona Maciak-Błaszczykp. Agnieszka Piórkowska, pomoc nauczyciela – p. Renata Trochymiak
gr. III : p. Ewa Kabańska, p. Agata Bartuzi-Król
gr. IV : p. Iwona Tarnas, p. Bożena Żukowska 
Psycholog: p. Celina Tymińska
Logopeda: p. Agnieszka Gosińska

Personel obsługowy:

Obsługą administracyjną i żywieniową zajmuje się intendent – p. Bożena Szerszeń oraz sekretarka – p. Anna Kożuchowska.
Personel obsługowy czuwa nad wysokimi warunkami higieniczno-sanitarnymi, opieką  oraz pełnymi brzuszkami naszych milusińskich.
Gr. I. p. Małgorzata Lisowska
Gr. II. p. Marianna Godlewska
Gr. III. p. Marzanna Kułakowska
Gr. IV. p. Małgorzata Nowacka

Nad bezpieczeństwem w szatni, higieną oraz dozorowaniem mienia i placówki czuwa  dozorca – Ireneusz Łapiński