Rekrutacja/Opieka wakacyjny

 

 

           

Szanowni Rodzice

Uruchomienie SYSTEMU rekrutacyjnego dla rodziców  znajduje się na poniższej stronie: http://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl 

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola, od

działów przedszkolnych w szkołach podstawowych (roczniki:  2013,2014,2015,2016) na rok szkolny 2019/2020 dokonują zapisu drogą elektroniczną. Wypełniony  wniosek o przyjęcie  dziecka ubiegającego  się o miejsce w Przedszkolu nr 413 na rok szkolny 2019/2020 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składamy  w dniach 20.02 – 08.03/19r. (piątek do godz. 16-tej) u dyrektora Przedszkola nr 413 p. Hanny Załęskiej lub upoważnionych pracowników:

Poniedziałek      15.30 – 18.00  p. Iwona Maciak-Błaszczyk

Wtorek                7:30 –   8:00  p. Iwona Maciak-Błaszczyk

Środa                   16:00 – 18:00   p. Ewa Kabańska

Czwartek             6.30 –  8:00  p. Ewa Kabańska 

Piątek                   6:30 – 8:00  p. Iwona Maciak-Błaszczyk

                             16:00 – 18:00  p. Iwona Tarnas

Wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji należy wyjaśniać z Dyrektorem Przedszkola nr 413 p. Hanną Załęską

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem i zasadami, które znajdują się na stronie: http://edukacja.warszawa.pl

 

DRODZY RODZICE

Przypominamy, że termin złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym mija 19 lutego (wtorek). W związku z tym prosimy o jak najszybsze dostarczenie ww. dokumentu. Poniżej zamieszczamy link, w którym znajduje się deklaracja do pobrania i wydrukowania.

Deklaracja potwierdzenia kontynuowania wychowania przedszkolnego 2019/2020

 

 

REKRUTACJA 2019!

SZANOWNI RODZICE

 Przypominamy o terminach rekrutacji obowiązujących na rok szkolny 2019/2020. 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 • od 13 lutego do 19 lutego (godz. 16.00) – Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

 • 20 lutego (godz. 13.00) – Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
 • od 20 lutego (godz. 13.00) do 7 marca (godz. 20.00) – Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
 • od 20 lutego (godz. 13.00) do 8 marca (godz. 16.00) – Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
 • UWAGA
  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole skazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
 • 10 kwietnia (godz. 13.00) – Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • od 10 kwietnia (godz. 13.00) do 17 kwietnia (do godz. 16.00) – Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.