Rekrutacja 2020/2021

         

Informacja dla Rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku dot. Rekrutacji do naszej placówki.

 
Obraz może zawierać: tekst „KORONAWIRUS RODZICE Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych. 800 190 590 całodobowa całodobowa infolinia NFZ gov.pl/koronawirus aktualne informacje dot. koronawirusa”
 

 Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych w związku z #koronawirus:

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.

 

   

 

                                                                                                                            rozpoczyna się od 3 marca 2020r.

 

Uruchomienie SYSTEMU rekrutacyjnego dla rodziców znajduje się na poniższej stronie:

http://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

 

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (roczniki: 2014, 2015, 2016, 2017) na rok szkolny 2020/2021 dokonują     zapisu           drogą elektroniczną.

Wypełniony wydrukowany i podpisany (przez rodziców/prawnych opiekunów) wniosek o przyjęcie dziecka ubiegającego się o miejsce w przedszkolu/ szkole wraz z dokumentami/ oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składamy od 3 marca  godz.13.00 do 20 marca/20r. (piątek) do godz. 16.00 w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wskazanego we wniosku.

Informujemy, że 19 marca o godz.20.00 zostanie zamknięty dla rodziców SYSTEM wprowadzania nowych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły.

                         

Szanowni Rodzice 

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.                        Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem i zasadami, które znajdują się na stronie : http://edukacja .warszawa.pl                                                                                                                                                                                                                                                             Dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego przedszkola (rocznik 2014, 2015, 2016, 2017) etap ten rozpocznie się od dnia 03.03.2020r.(godz. 13.00) do 20.03.2020r. (godz. 16.00)