Grupa II

Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy z dziećmi.
Temat Tygodnia : „Witaj, wiosno!”
Pierwszy dzień : Jaka jest wiosna?

1.Gdzie się chowa zima – swobodny taniec z balonem (może być piłka, przytulanka ) do dowolnej piosenki o tematyce wiosennej. W czasie trwania piosenki porusza się swobodnie, wymachuje balonem, piłką, ptzytulanką dostosowuje się do rytmu i treści piosenki. N. tańczy ze swoim balonem pośrodku. Jego ruch jest inspiracją dla dzieci do balonowego tańca. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
2. „Słońce czy deszcz” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał słowny. ( Do zabawy potrzebne będą wykonane przez dzieci i rodziców szablon: słońca i kropelek deszczu).Na hasło Słońce dzieci swobodnie maszerują po sali do rytmu wygrywanego przez rodzica, babcię, ciocię klaszcząc w dłonie . Na hasło :Pada deszcz dzieci biegną w wyznaczone miejsce, kucają i uderzają rytmicznie dłonią o dłoń.
3.„Jaka jest wiosna?” – rozmowa na temat wiosennych barw, dźwięków, zapachów, smaków na podstawie doświadczeń dzieci i rodziców. Wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.(według koloru, kształtu, wielkości. Do zabawy mogą nam posłużyć warzywa , owoce jak również zabawki. Ważne jest by dzieciom te zabawy sprawiały radość).
Nazwy pór roku można wprowadzać również w języku angielskim, winter – zima; spring – wiosna; summer – lato; autumn – jesień.
4.Praca plastyczna „Wiosna” – wykonanie pracy za pomcą dowolnej techniki ( wyklejanka, malowanie farbami, kredkami, stworzenie wiosny z plasteliny lub inwencja twórcza dzieci i rodziców). Doskonalenie umiejętności manualnych.
5. Powtórzenie piosenki przez dzieci „Maszeruje wiosna”-K.Bożek-Gowik
Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu
małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
każda trawka chce być już zielona.
gdybyś zapomniała inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !
6.„Krąg ” – rozmowa o minionym dniu. Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami to co nam się podobało a co byśmy zmienili.

O nas

Grupa II to dzieci 3/4 letnie. W grupie pracują dwie nauczycielki: Iwona Maciak-Błaszczyk, Agnieszka Piórkowska. W opiece nad dziećmi pomaga również Pani Renatka, a pyszne posiłki podaje Pani Marysia.

Grupa II liczy 26 dzieci, wśród których jest 13 dziewczynek i 13 chłopców. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć.        Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.