Aktualności

 Uwaga Rodzice!

Informujemy, że 07.04.2020r o  godzinie 24.00 zostanie zamknięty System do logowania dzieci na opiekę wakacyjną.

  

Szanowni Państwo

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje aktualne informacje odnośnie bezpieczeństwa danych osobowych podczas zdalnego nauczania, link poniżej:

Link Dane Osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

  

Drodzy Rodzice

Prosimy o zapoznanie się z listem pana Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

List do Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów od Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

 

Drodzy Rodzice

Informuję, iż wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 413 znajdują się w bazie danych w systemie rekrutacji na dyżur wakacyjny. Jeżeli pojawia się komunikat o braku danych dziecka w bazie systemu należy wysłać prośbę o wygenerowanie i wydanie nowego hasła na adres: e-mail p413@edu.um.warszawa.pl
Nowe hasła wysyłamy niezwłocznie po nadejściu wiadomości, w miarę możliwości.
Z wyrazami szacunku
Hanna Załęska
Dyrektor Przedszkola nr 413 w Warszawie

 
 

Szanowni Państwo

 

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych. Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br. Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

                                                                                             Hanna Załęska Dyrektor Przedszkola

Uwaga Rodzice

Rodzice dzieci z Przedszkola nr 413, którzy chcą korzystać z opieki wakacyjnej (lipiec – sierpień) a nie posiadają Hasła do rekrutacji na dyżur wakacyjny, mogą jeszcze  wysyłać  maila na adres: p413@edu.um.warszawa.pl z prośbą o jego przesłanie.

Zachęcamy do udziału w jutrzejszej akcji:
Godzina dla Ziemi 28.03.2020 r. godz. 20.30 – 21.30

 

                                                                                                                            Obraz może zawierać: tekst
 

 Ważna informacja dla Rodziców!

Rodzice dzieci z Przedszkola nr 413, którzy chcą korzystać z opieki wakacyjnej (lipiec – sierpień) a nie posiadają Hasła do rekrutacji na dyżur wakacyjny, proszeni są o niezwłoczne wysłanie maila na adres: p413@edu.um.warszawa.pl z prośbą o jego przesłanie.

Szanowni Państwo

 

Miasto Stołeczne Warszawa uruchamia Psychologiczne Centrum Wsparcia Rodziców i Uczniów od poniedziałku do piątku.
Rodzice będą mogli skorzystać z konsultacji i wsparcia w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” pod numerami telefonów:
22 8227168, 22 8222446, 600500510.

Informacje o nauce online prowadzi Warszawskie Centrum Inicjatyw Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń ul. Stara 4. Kontakt mailowy : zapytajeksperta@wcies.edu.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 w Warszawie pełni dyżury telefoniczne i mailowe:
W godzinach 8.00-16.00 dla rodziców, dzieci i młodzieży z rejonu działania Poradni:
Telefony:
22 886 73 28
503 160 099
502 878 498 – tylko sytuacje kryzysowe.
Adres mailowy: sekretariat@poradnia15.pl

Dyżury telefoniczne i mailowe od godziny 16.00 do 19.00 w poszczególnie dni tygodnia dla uczniów:

23.03.20
Psycholog- Małgorzata Bogiel- 502 878 498
Pedagog Anna Zielińska 503 160 099

24.03.20
Psycholog Anna Gawlicka, 502 878 498
Pedagog Barbara Krajewska 503 160 099

25.03.20
Psycholog Anna Błaszczyk 502 878 498
Pedagog/neurologopeda Dorota Leśniczuk 503 160 099

26.03.20
Psycholog Paulina Brynczak- 502 878 498
Psycholog Celina Tymińska, 503 160 099

27.03.20
Psycholog Magdalena Przymus 502 878 498
Pedagog Monika Walczak 503 160 099

30.03.20
Psycholog Agnieszka Przestrzelska 502 878 498
Logopeda Małgorzata Niewińska 503 160 099

31.03.20
Psycholog Elżbieta Miłosz 502 878 498
Pedagog Anna Padarz 503 160 099

01.04.20
Psycholog Beata Klawczyńska-Chabros 502 878 498
Neurologopeda Jakub Skrzek 503 160 099

02.04.20
Psycholog Agnieszka Gładysz 502 878 498
Psycholog Monika Zarzycka 503 160 099

03.04.20
Psycholog Marta Jarecka-Sadowska 502 878 498
Psycholog Magdalena Przymus 503 160 099

Adres mailowy: sekretariat@poradnia15.pl

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (np. nieobecność pracownika z powodu zwolnienia lekarskiego, urlopu, kwarantanny itp.) dyżury poszczególnych osób mogą ulec zmianie. Natomiast niezależnie od tego pod podanymi numerami telefonów zawsze będzie dyżurował pracownik
Poradni.

 

Szanowni Rodzice

W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem w naszym kraju, zgodnie z decyzją władz szkoły i przedszkola pozostają zamknięte do 10.04.2020r. Nasi nauczyciele przedszkola będą prowadzić dla wychowanków nauczanie zdalne. Na stronie EDUKACJA ZDALNA  będą zamieszczane tematy oraz zadania do wykonania, realizujące  założenia podstawy programowej i  program pracy naszego przedszkola. Prosimy  o wdrożenie się w system pracy zdalnej organizowanej przez nauczycieli od 16.03.2020 roku.

Na naszej stronie na Facebooku każdej grupy zamieścimy zadania wychowawczo-dydaktyczne. Umieszczać będziemy również ciekawe zabawy, pomysły i karty pracy, które można wykorzystać w domu. Prosimy o dzielenie się osiągnięciami waszych dzieci. Na pewno pomogą one przetrwać ten trudny czas. 

W zakładce POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA  będą zamieszczane materiały tygodniowe opracowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia z terapii ręki, logopedyczne, rewalidacyjne dla dzieci przedszkolnych, które posiadają orzeczenie bądź opinie. 

Prosimy  do włączenia się w system nauczania zdalnego również przez przedszkolnego Facebooka i inne dostępne środki komunikacji proponowane przez nauczycieli.

Pozdrawiamy nasze przedszkolaki! Życzymy dużo zdrówka! 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                    Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 413

Szanowni Państwo

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej.

Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.


Jeżeli wniosek został wypełniony  do 19 marca br. do godz. 20.00, to możemy go pobrać z systemu rekrutacyjnego- należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę „Pobierz wniosek”. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne aby wnioski były podpisane przez rodziców.

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że  można już zwracać się (drogą elektroniczną) z prośbą  o wydanie hasła na dyżur wakacyjny w przedszkolu dziecka.

Drodzy Rodzice

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki Strefa Rodziców, gdzie znajdą Państwo materiały, zadania oraz ciekawe propozycje do pracy z dziećmi.

Nauczyciele Przedszkola nr 413

 

 SZANOWNI RODZICE

Zmiana organizacji pobierania haseł i rejestrowanie wniosków w systemie elektronicznej rekrutacji  na Dyżur wakacyjny w 2020r.

 

           W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny:

 1. Możliwość generowania hasła od 23.03/20r.  – 25.03.2020r.
 2. Rodzice zwracają się z prośbą o wygenerowanie hasła dostępu do logowania drogą mailową  na adres: p413@edu.um.warszawa.pl z podaniem imienia i nazwiska dziecka.
 3. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom hasła dostępu na maila zwrotnego.
 4. Po otrzymaniu hasła można logować się w SYSTEMIE i od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów.
 5. Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.
 6. Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian

UWAGA!  Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

W zakładce   „Opieka Wakacyjna.” znajdą Państwo zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

 

Apel do Rodziców/Opiekunów prawnych  w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych w dniach 12-25 marca 2020r.

Apel do rodziców

W związku z ograniczeniem wykonywania pracy różnych instytucji i tym samym brakiem możliwości otrzymania Zaświadczenia o zatrudnieniu potrzebnego do Przedszkola w celu rekrutacji, załączamy Oświadczenie zg. z art.50 ust 6 ustawy Prawo Oświatowe na którym należy opisać sytuację, że właściwe dokumenty (jakie?- wymienić) zostaną dostarczone w późniejszym terminie, ponadto Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola i właściwe Oświadczenie  o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.Inne druki Oświadczeń nie będą uznane w postępowaniu rekrutacyjnym. Wypełniony i wydrukowany pakiet dokumentów z podpisami  rodziców/opiekunów prawnych w kopercie przynosimy do pierwszego wybranego Przedszkola w określonym czasie pracy pracownika sekretariatu.

Dla osób zainteresowanych Rekrutacją pracownik sekretariatu przyjmuje dokumenty w godzinach 8.00-16.00

wniosek_o_przyjecie+dziecka+na+2020-21r+do_przedszkola

oswiadczenie_o_wysokosci_dochodu(1)

oswiadczenie(4)

Drodzy Rodzice

Prosimy o zapoznanie się z listem pana Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

list od Prezydenta Rafała Trzaskowskiego

 Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych w związku z #koronawirus:

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

 

 

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

Szanowni Rodzice

Szanowni Rodzice dziękujemy za odpowiedzialne postępowanie oraz zrozumienie obecnej sytuacji i nieprzyprowadzanie dzieci do Przedszkola.

Szanowni Rodzice

W związku z decyzją Premiera i Ministra Edukacji Narodowej  Dyrektor Przedszkola informuje , że Przedszkole nr 413 w Warszawie, ul Górna Droga 10 zostaje ZAMKNIĘTE  na okres 2 tygodni od 12 marca  do 25 marca 2020r.

Mając na uwadze konieczność zorganizowania opieki przez Rodziców,  w dniach 12 i 13 marca ( czwartek i piątek) będzie zorganizowany dyżur opiekuńczy      w godzinach (czwartek 6.30-18.00), (piątek 6.30-17.00). Dzieci będą objęte w miarę możliwości dyżurem w swoich grupach.

Od poniedziałku tj. od 16 marca 2020 Przedszkole nie przyjmuje dzieci .

Dla potrzeb administracyjnych sekretariat Przedszkola będzie czynny codziennie od godziny 8.00- do 16.00

DRODZY RODZICE

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasady nie wchodzenia rodziców do sal  przedszkolnych.                                                                        Żegnamy się i witamy  z dzieckiem w szatni.

Usilnie prosimy by  osoby  które mają możliwość pozostawiły dzieci w domu.

           Informacja dodatkowa           

Szanowni Rodzice

          Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368)                  w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do 8 roku życia, pracownikowi należy się zasiłek opiekuńczy z tytułu zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to zasiłek, który przysługuje jednemu z pracujących rodziców. Zasiłek wypłacany jest – tak jak świadczenie chorobowe.

            

                                                                                                                            rozpoczyna się od 3 marca 2020r.

 

Uruchomienie SYSTEMU rekrutacyjnego dla rodziców znajduje się na poniższej stronie:

http://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

 

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (roczniki: 2014, 2015, 2016, 2017) na rok szkolny 2020/2021 dokonują       zapisu           drogą elektroniczną.

Wypełniony wydrukowany i podpisany (przez rodziców/prawnych opiekunów) wniosek o przyjęcie dziecka ubiegającego się o miejsce w przedszkolu/ szkole wraz z dokumentami/ oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składamy od 3 marca  godz.13.00 do 20 marca/20r. (piątek) do godz. 16.00 w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wskazanego we wniosku.

Informujemy, że 19 marca o godz.20.00 zostanie zamknięty dla rodziców SYSTEM wprowadzania nowych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły.

Szanowni Państwo

Szczegółowe informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego i opłaty za wyżywienie oraz linki podane są w zakładce- Opieka wakacyjna

Drodzy Rodzice

Poniżej zamieszczamy tabelę dyżurów wakacyjnych w przedszkolach na rok 2020. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi informacjami.

Ogłoszenie o Opiece Wakacyjnej

 

                                                   

Szanowni Rodzice 

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.                        Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem i zasadami, które znajdują się na stronie : http://edukacja .warszawa.pl                                                                                                                                                                                                                                                             Dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego przedszkola (rocznik 2014, 2015, 2016, 2017) etap ten rozpocznie się od dnia 03.03.2020r.(godz. 13.00) do 20.03.2020r. (godz. 16.00)

 

                                               

                   DRODZY RODZICE

 

Przypominamy, że termin złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym mija 25 lutego (wtorek). W związku z tym prosimy o jak najszybsze dostarczenie ww. dokumentu. Poniżej zamieszczamy link, w którym znajduje się deklaracja do pobrania i wydrukowania.

deklaracja_potwierdzenia_woli_kontynuacji_edukacji_przedszkolnej-1

Szanowni Państwo

Zapraszamy na zebrania podsumowujące I półrocze, które odbędą się w naszym przedszkolu dnia 06.02.2020r. (czwartek) w godzinach:

Grupa I -17.00

Grupa II – 17.00

Grupa III – 17.15

Grupa IV – 17.15

Informacja

Informacja w sprawie dyżuru wakacyjnego 2020 r. dostępna na stronie Biura Edukacji pod adresem:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

Harmonogram i zasady zapisów zostaną opublikowane na koniec stycznia 2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGĘ CATERINGU DLA DZIECI NA ROK 2020

Otwarcie ofert

Załącznik z otwarcia ofert 21.11.2019r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ CATERINGU DLA DZIECI, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA NR 413 W ROKU 2020. 

Poniżej zamieszczamy Istotne Warunki Zamówienia na catering dla Przedszkola nr 413 oraz Ogłoszenie o Zamówieniu na usługę cateringu dla Przedszkola nr 413:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ CATERINGU DLA PRZEDSZKOLA NR 413 NA 2020R. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ CATERINGU DLA PRZEDSZKOLA NR 413 NA 2020R.
 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na pierwsze w tym roku zebranie z Rodzicami                                                              w dniu 5 września o godzinie 17.30

 

        Drodzy Rodzice 

 

2 września Państwa dzieci rozpoczną przedszkolną przygodę, będą potrzebowały:

 • ubrania na zmianę w podpisanym worku
 • kapcie na zmianę (na rzepę lub wsuwane z antypoślizgową podeszwą)
 • pościel ( cienki, duży koc w podpisanej poszwie, ewentualnie cienka  poduszka) 
 • piżama do leżakowania w podpisanym worku
 • chusteczki higieniczne suche (duże opakowanie)
 • chusteczki nawilżane

Szanowni Rodzice 

Informujemy, że dnia 25.06.2019r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola nr 413 przy ul. Górna Droga 10 w Warszawie. 

Zajęcia adaptacyjne dla naszych nowych przedszkolaków odbędą się 26.06-27.06.2019r. w godz. 10.00-12.00

 

                                                                                                                                                                                                                      Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami

 

 


 

 

Szanowni Rodzice

Uruchomienie SYSTEMU rekrutacyjnego dla rodziców  znajduje się na poniższej stronie: http://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl 

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (roczniki:  2013,2014,2015,2016) na rok szkolny 2019/2020 dokonują zapisu drogą elektroniczną. Wypełniony  wniosek o przyjęcie  dziecka ubiegającego  się o miejsce w Przedszkolu nr 413 na rok szkolny 2019/2020 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składamy  w dniach 20.02 – 08.03/19r. (piątek do godz. 16-tej) u dyrektora Przedszkola nr 413 p. Hanny Załęskiej lub upoważnionych pracowników:

Poniedziałek      15.30 – 18.00  p. Iwona Maciak-Błaszczyk

Wtorek                7:30 –   8:00  p. Iwona Maciak-Błaszczyk

Środa                   16:00 – 18:00   p. Ewa Kabańska

Czwartek             6.30 –  8:00  p. Ewa Kabańska 

Piątek                   6:30 – 8:00  p. Iwona Maciak-Błaszczyk

                             16:00 – 18:00  p. Iwona Tarnas

Wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji należy wyjaśniać z Dyrektorem Przedszkola nr 413 p. Hanną Załęską

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem i zasadami, które znajdują się na stronie: http://edukacja.warszawa.pl

 

DRODZY RODZICE

Przypominamy, że termin złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym mija 19 lutego (wtorek). W związku z tym prosimy o jak najszybsze dostarczenie ww. dokumentu. Poniżej zamieszczamy link, w którym znajduje się deklaracja do pobrania i wydrukowania.

Deklaracja potwierdzenia kontynuowania wychowania przedszkolnego 2019/2020

 

 

 

Szanowni Państwo

Zapraszamy na zebrania podsumowujące I semestr, które odbędą się w naszym przedszkolu dnia 13.02.2019r. (środa) w godzinach:

Grupa I -17.00

Grupa II – 17.30

Grupa III – 17.00

Grupa IV – 17.00

 

 

REKRUTACJA 2019!

SZANOWNI RODZICE

 Przypominamy o terminach rekrutacji obowiązujących na rok szkolny 2019/2020. 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 • od 13 lutego do 19 lutego (godz. 16.00) – Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • 20 lutego (godz. 13.00) – Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
 • od 20 lutego (godz. 13.00) do 7 marca (godz. 20.00) – Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
 • od 20 lutego (godz. 13.00) do 8 marca (godz. 16.00) – Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
 • UWAGA
  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole skazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
 • 10 kwietnia (godz. 13.00) – Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • od 10 kwietnia (godz. 13.00) do 17 kwietnia (do godz. 16.00) – Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • od 24 kwietnia (godz. 13.00) – Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Więcej informacji w poniższych plikach:

harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2019/2020

lub na stronach internetowych:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents//main_inactive.action

 

 

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGĘ CATERINGU DLA DZIECI, KTÓRE  BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ DO PRZEDSZKOLA NR 413 W WARSZAWIE:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Przedszkola nr 413 w Warszawie 2019 cz.1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Przedszkola nr 413 w Warszawie cz.2

 

 

 

Drodzy Rodzice! Miło nam poinformować, że w naszym przedszkolu realizujemy zajęcia z projektu finansowanego z funduszy UE                       „Jutro idę do szkoły”

 

   
Projekt ,,Jutro idę do szkoły”
Wartość całkowita projektu: 1999620 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1597820 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: X Edukacja przedszkolna
Działanie: 10.1.4
Okres realizacji: 1 stycznia 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: Przedszkole nr 112, ul. Wapowskiego 3/Przedszkole nr 137, ul. Zagłoby 11/Przedszkole nr 168, ul. Zagłoby 27/Przedszkole nr 194, ul. W. Sławka 7/ Przedszkole nr 200, ul. Balbinki 1/Przedszkole nr 219, ul. Keniga 16/Przedszkole nr 343, ul. Warszawska 53/Przedszkole nr 418 ul. Szancera 7 w Warszawie. – 75 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych wymienionych przedszkoli, wyłonionych w procesie rekrutacji; – 1070 dzieci uczęszczających do wymienionych przedszkoli.
Opis projektu:

Cel główny Projektu: Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych wyrównujących szanse dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz umożliwiających udział dzieci z niepełnosprawnością, a także zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli.Cele szczegółowe Projektu-Zwiększenie szans edukacyjnych 1070 dzieci (538dz. i 532 ch.) z ursuskich przedszkoli poprzez realizację zajęć:
Edukacyjnych: ,,Jutro idę do szkoły” (zajęcia prowadzone na podstawie pozytywnie z walidowanego w ramach PO KL na lata 2007-2013 programu zajęć. Program ukierunkowany na przygotowanie dziecka z wykorzystaniem TIK do nauki w szkole oraz rozwój intelektualny, ruchowy, emocjonalny, społeczny – dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka) 20 godz./154 grupy średnio 7 os.
Specjalistycznych: Logorytmiki – 20 godz.(1 os.)/244 dzieci – zajęcia indywidualne, Integracji Sensorycznej (SI) – 20 godz.(1 os.)/63 dzieci – zajęcia indywidualne, Psychoruchowych – 20 godz.( 1 os.)/17 grup średnio 4 os., Sensoplastyka – 20 godz./6 grup średnio 7 os., Muzykoterapia – 40 h /36 grup średnio 7 os.
Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z przedszkoli objętych Projektem, poprzez realizację szkoleń z zakresu:
-Multimedia w dydaktyce – 40 godz./9gr. średnio 7 os.
-Kurs Ocena rozwoju u dzieci – 10 godz./1gr. średnio 20 os.
-Kurs Integracja sensoryczna I-szy stopień -40 godz./1 gr. średnio 20 os.
-Kurs Psychomotoryki – 82 h /1 gr. średnio 5 os.
Planowane efekty:Wypracowane w projekcie programy zajęć i zakupiony sprzęt przełożą się na trwałe poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli objętych projektem. Nabyte kompetencje przez nauczycieli, stanowić będą wartość dodaną dla jakości oferty prowadzonych zajęć w przedszkolach.
Osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników znaczącą wpłynie na prawidłowy rozwój psychospołeczny i emocjonalny dzieci objętych wsparciem. Założenia projektu pozwolą na wypracowanie właściwych postaw charakteryzujących się brakiem dystansu wśród rówieśników. Główny nacisk położony jest na integrację, zapobieganie powstawaniu barier, stereotypów oraz nierówności społecznych.
Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Więcej informacji, w tym regulamin i formularze znajdą Państwo na stronie:

http://www.ursus.warszawa.pl/index.php?dzial=fue&p=16

 

Szanowni Rodzice

W dniu 21.11.2018 (środa) o godz. 17.30 odbędzie się zebranie dla rodziców ze wszystkich grup wiekowych.

Tematem zebrania będzie:

 • sprawy ogólne;
 • pogadanka pt. „Bajkoterapia, Emocje u dzieci w wieku przedszkolnym” – psycholog i nauczyciele;
 • Prawa Dziecka;
 • przedstawienie osiągnięć i umiejętności dzieci oraz sprawy organizacyjne grupy.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 413 W WARSZAWIE OGŁASZA PRZETARG NA USŁUGĘ CATERINGU DLA DZIECI, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA W ROKU 2019.

Poniżej zamieszczamy Istotne Warunki Zamówienia na catering dla Przedszkola nr 413 oraz Ogłoszenie o Zamówieniu na usługę cateringu dla Przedszkola nr 413:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ CATERINGU DLA PRZEDSZKOLA NR 413

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ CATERINGU DLA PRZEDSZKOLA NR 413

 

 
 

UDZIAŁ W PROJEKCIE
Miło nam poinformować, że nasze Przedszkole bierze udział w „Międzynarodowym projekcie – Piękna Nasza Polska Cała”. Zachęcamy do śledzenia tej akcji na naszym Facebook’u i stronie Przedszkola 😉

 

Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy na zebranie ogólne dla Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 413 w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019. Zebranie odbędzie się 06.09.2018 r. O godzinie 17.30.

 

 

Rozpoczęcie roku

Rozpoczynając przedszkolną przygodę, dzieci będą potrzebowały:

– kapcie na zmianę (z antypoślizgową podeszwą, nie wiązane)

– ubrania na zmianę w podpisanym worku

– pościel (cienki, duży koc w podpisanej poszwie, ewentualnie cienka poduszka)

– piżamki lub wygodne ubranko do leżakowania w podpisanym, bawełnianym worku.

– chusteczki higieniczne suche (duże pudełko)

– chusteczki nawilżane (duże opakowanie)

 

 

INFORMACJA

W związku z nowymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że w Przedszkolu nr 413 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:
Pan Janusz Gałus
adres e-mail: iod.oswiataursus@dbfoursus.waw.pl
Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w zakładce DOKUMENTY RODO

 

 

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, że dn. 19.06.2018r. (wtorek) o godz. 17:30 odbędzie się zebranie dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola nr 413 przy ul. Górna Droga 10 w Warszawie.
Zajęcia adaptacyjne dla naszych nowych przedszkolaków odbędą się 20.06 – 21.06.2018r. w godz. 10.00 – 12.00

 

 

Drodzy Rodzice

Informujemy, że zebranie rodziców dla poszczególnych grup odbędzie się dnia 22.05.2018r. w godzinach:

I grupa: 17.30

II grupa: 18.00

III grupa: 17.30

IV grupa: 17:00

 

 

Dyżur wakacyjny

Informujemy, że wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć w przedszkolu / szkole podstawowej, w którym dziecko rozpoczyna uczęszczanie na dyżur wakacyjny.
Ostateczny termin złożenia wniosku upływa w dniu 15.05.2018r. do godz. 17⁰⁰.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji na dyżur wakacyjny.

 

 

Rekrutacja na rok 2018/19

Informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 413 na rok szkolny 2018/19 znajdują się do wglądu w przedszkolu.
Przypominamy o złożeniu przez Rodziców potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane należy złożyć do dnia 27.04.2018r. do godz. 16.00 (piątek).
Brak potwierdzenia woli zapisu dziecka w danej placówce oznacza rezygnację z miejsca zakwalifikowania dziecka w przedszkolu/szkole.

Link do ogłoszenia: REKRUTACJA – POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO DO DANEGO PRZEDSZKOLA

 

 

VIII Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej 2018!

Ekologia ważna rzecz każde dziecko o tym wie🌻🥀🌹🌷🌼🌲🍀🌿🌳👬👫. Milo nam poinformować, że w czwartek 19 kwietna o godz. 10.00 odbędzie się w naszym przedszkolu VIII Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej 2018 pt: „Okaż Kulturę i Chroń Naturę”. Konkurs odbędzie się pod szczególnym patronatem Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy Pani Urszuli Kierzkowskiej oraz Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy.
Zapraszamy na stronę internetową Urzędu dzielnicy: www.ursus.warszawa.pl
Ponadto patronat nad naszym konkursem objęli: Dziennik Ursusa, Świat OZE, Klub Gaja, Fundacja Strefa Zieleni.
Dzieciom biorącym udział w konkursie życzymy powodzenia i dobrej zabawy 👬👫👨‍🎤👩‍🎤
 

 

Szanowni Rodzice
/dyżur wakacyjny/

Rodzice, którzy są zainteresowani zgłoszeniem swojego dziecka na dyżur wakacyjny, a nie pamiętają hasła rekrutacji, składają wniosek (pokój intendenta) o wydanie HASŁA dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne. w dn. od 16.04.2018. – 14.05.2018r. godz.15⁰⁰. Formularze wniosków o wydanie hasła są dostępne w placówce, do której dziecko uczęszcza i na stronie internetowej przedszkola.
* Dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas I na rok szkolny 2018 /19. korzystają z tego samego hasła do systemu rekrutacyjnego na dyżur wakacyjny
* Dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji, a posiadane hasło jest nieważne, rodzice zgłaszają prośbę o wydanie nowego hasła wygenerowanego z systemu przez dyrektora przedszkola/szkoły lub pracownika upoważnionego ( intendenta placówki)
Uruchomienie SYSTEMU dla rodziców możliwości logowania się i rejestracji wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny rozpoczyna się
od dnia 30.04/18r. godz.9⁰⁰ – 14.05/18r. godz. 15⁰⁰.
strona: http://przedszkola-dyzury.edukacja.warszawa.pl
Wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć w dyżurującym przedszkolu / szkole lub placówce, do której dziecko aktualnie uczęszcza bądź w placówce pierwszego wyboru. Ostateczny termin złożenia wniosku upływa w dniu 15.05.2018r. do godz. 17⁰⁰.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji na dyżur wakacyjny.
 
Wniosek do pobrania:Wniosek o wydanie hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny

link do ogłoszenia: INFORMACJA O DYŻURZE WAKACYJNYM

 

 
II miejsce naszych przedszkolaków w V Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków zorganizowanej przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 w Warszawie. Jesteśmy dumni i szczęśliwi. Naszym milusińskimi dziękujemy i gratulujemy!!! 😊👏👏👏

 

 

REKRUTACJA 2018!

 

Drodzy Rodzice

Poniżej zamieszczamy tabelę dyżurów wakacyjnych w przedszkolach na rok szkolny 2018/2019. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi informacjami.

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Szanowni Rodzice

Rekrutacja dzieci do przedszkola na   rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna

się zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

Dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego przedszkola (roczniki  2013, 2014, 2015) etap ten rozpocznie się od dnia 02.03.2018 r. do 18.03.2018 r.

Równocześnie informujemy, że deklaracje potwierdzenia kontynuowania edukacji przedszkolnej należy składać w dniach 23.02.2018r. – 01.03.2018r. do godziny 16.00.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem i zasadami, które  znajdują się na stronie:  http://edukacja.warszawa.pl  

Linki do ogłoszeń:

DEKLARACJA POTWIERDZENIA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLU NR 413

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 413 W ROKU 2018/2019

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLU NR 413 W ROKU 2018/2019

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGĘ CATERINGU DLA DZIECI, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA W 2018 ROKU:

http://INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ CATERING 2018 P-413 (1)

 

 

 

INFORMACJA  O SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ CATERINGU DLA DZIECI, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA 
W 2018 ROKU:

INFORMACJA O SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZATRUDNIENIA NA USŁUGĘ CATERINGU P-413

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P- 413 na rok 2018-1

 

 

20.03.2017

Rekrutacja!

 

Drodzy Rodzice

zapraszamy do rekrutacji!

 

Od 29.03.2017r. rozpoczyna się kolejny etap rekrutacji, od godziny 13.00 udostępnienie w systemie  oferty przedszkoli. Zapisania dokonujemy drogą elektroniczną. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola. Otwarty  SYSTEM dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do przedszkola (roczniki 2012, 2013, 2014) na rok szkolny 2017/2018  znajduje się na  stronie pod adresem: www.przedszkola.edukacja.warszawa.pl  

Zarejestrowany elektronicznie wniosek (termin do 10.04.2017r. do godz. 20.00)  należy wydrukować, podpisać i  złożyć  w przedszkolu  pierwszego wyboru do 11.04.2017r. do godziny 16.00

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępne na stronie:  www.edukacja.warszawa.pl   oraz na tablicy informacyjnej przedszkola.

Wraz z wnioskiem rodzice/opiekunowie składają oświadczenia i dokumenty potwierdzające  spełnianie zaznaczonych kryteriów.

  Wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji do naszego przedszkola należy wyjaśniać z dyrektorem placówki.

 

Hanna Załęska -Dyrektor Przedszkola nr 413

e-mail   p413@edu.um.warszaw.pl

Nr telefonu: (22) 277 21 04

 

 

Szanowni Rodzice

 

Rekrutacja dzieci do przedszkola na   rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna

się zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy

Dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego przedszkola (roczniki  2012, 2013, 2014) etap ten rozpocznie się od dnia 29.03.2017r do 10.04.2017r.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem i zasadami, które  znajdują się na stronie:  http://edukacja.warszawa.pl  

 

 

INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

,,Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola nr 413 przy ul. Górna Droga 10

w roku 2017 w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawa.”

Informacja o wyborze oferty

 

Przetarg na catering do przedszkola na rok 2017:

informacja-o-ogloszeniu-o-zamowieniu-na-uslugi-cateringu-w-przedszkolu-nr-413

ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-cateringu-w-przedszkolu-nr-413-na-2017r